Høvelte Vandværk a.m.b.a.
Høvelte Vandværk a.m.b.a. Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Bestyrelsen pr. 27. marts 2023Bendt Rasmussen, formand
Claus Backalarz, kasserer
Tommy Dal, sekretær
Fleming Grøfte
Kim Graham

1. bestyrelsessuppleant: Lars Pedersen
2. bestyrelsessuppleant: Nicolai K. Rosenfalck


Revisor: Niels Kirkegaard

Revisorsuppleant: Torben Knappe
I tilfælde af manglende vand eller ledningsbrud uden for normal arbejdstid kan vores VVS-installatør Tage Bagger A/S kontaktes på tlf. 21 25 70 83