Høvelte Vandværk a.m.b.a.
Høvelte Vandværk a.m.b.a. Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Vandmåler
Høvelte Vandværks vandmålere er i efteråret/vinteren 2018 udskiftet således at vi fremover benytter firma Kamstrups Multical 21. Disse kan fjernaflæses ved at vandværket kører forbi de enkelte forsyningssteder.