Høvelte Vandværk a.m.b.a.
Høvelte Vandværk a.m.b.a. Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Ejerskifte
Høvelte vandværk foretager ikke aflæsning af vandmålere i forbindelse med ejerskifte.
Sælger og køber bedes afregne via refusionsopgørelse.

Købers navn og mailadresse meddeles vandværket via mail@hovelte-vandverk.dk så hurtigt som muligt.

mail@hovelte-vandverk.dk kan ligeledes benyttes, hvis man ønkser oplysninger om eventuelle restancer i forbindelse med ejerskiftet samt årligt vandforbrug på ejendommen.

Takstblad kan hentes her.