Høvelte Vandværk a.m.b.a.
Høvelte Vandværk a.m.b.a. Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Misfarvet vand
Rødbrunt vand
En rødbrun farve skyldes oftest aflejringer af kalk og okker, som frigøres fra rørene når vandstrømmen stoppes eller ændrer retning, fx i forbindelse med afbrydelse af vandforsyningen eller arbejde på vandværket, eller når der har været større vandforbrug i forbindelse med fyldning af swimming pools eller lign. Rødbrunt vand kan skylles ud af rørene, ved at man lader vandhanen løbe til vandet er klart igen. Hvis misfarvningen er vedvarende, kan det i sjældne tilfælde være nødvendigt at lade et autoriseret VVS-firma gennemspule stikledningen.

Vand farvet af okker/kalk er ikke sundhedsfarligt, men kan i grelle tilfælde give misfarvninger af vasketøjet.

Mælkehvidt vand
En mælkehvid farve skyldes at der er luftbobler i vandet. Luftboblerne forsvinder af sig selv efter kort tid ved henstand i glas eller kande. Mælkehvidt vand kan skylles ud af rørene, ved at man lader vandhanen løbe til vandet er klart igen.