Høvelte Vandværk a.m.b.a.
Høvelte Vandværk a.m.b.a. Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Velkommen til Høvelte Vandværk

På grund af forbuddet mod større forsamlinger blev der der den 25. marts 2020 ikke som planlagt afholdt ordinær generalforsamling i Høvelte Vandværk.


I stedet blev formandens beretning, regnskab, budget og bestyrelsens indstillinger fremsendt til medlemmerne, som dermed havde mulighed for at kommentere og evt. forkaste disse.


Der blev ikke inden fristens udløb 25. marts 2020 modtaget indsigelser eller kommentarer. Dermed er anses generalforsamlingen for afholdt jf. vandværkets vedtægter.


Formandens beretning, regnskab 2019, budget 2020 og takstblad 2020 kan læses under de respektive menuer.


Sidst opdateret 16. maj 2020
Seneste vandanalyse
 
 
WYSIWYG Web Builder