I/S Høvelte Vandværk
I/S Høvelte Vandværk, Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Velkommen til Høvelte Vandværk
Sidst opdateret 11. april 2018
Seneste vandanalyse
 
Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 21. marts 2018 og ekstraordinær generalforsamling den 3. april 2018.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at vandværket ændrer selskabsform fra I/S (interessentskab) til a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar). Ændringen vil ske i sommeren 2018.