I/S Høvelte Vandværk
I/S Høvelte Vandværk, Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Velkommen til Høvelte Vandværk
Sidst opdateret 2. april 2017
Seneste vandanalyse
 
Der blev afholdt ORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag d. 27. marts 2017
på KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød

Referat, formandens beretning, regnskab 2016 mv. kan ses under de respektive menuer til venstre.