I/S Høvelte Vandværk
I/S Høvelte Vandværk, Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Velkommen til Høvelte Vandværk
Sidst opdateret 16. januar 2016
Seneste vandanalyse
 
Aflæsning af vandmålere pr. 31-12-2016:

Følg nedenstående link og indtast oplysningerne fra mailen udsendt 20. december 2016. Afslut ved at trykke på "Send".

Indtast måleraflæsning