I/S Høvelte Vandværk
I/S Høvelte Vandværk, Sandersvej 2, 3460 Birkerød.        Tlf. 9392 1938         E-mail: mail@hovelte-vandverk.dk       CVR: 26583411           
I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S tlf. 48 18 70 83
Velkommen til Høvelte Vandværk
Sidst opdateret 26. marts 2017
Seneste vandanalyse
 
Der afholdes ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag d. 27. marts 2017 kl. 19.30
på KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød